Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Nước cờ thần


Chuyện của Lưỡng quốc trạng nguyên
Mạc Đĩnh Chi

Mạc Đĩnh Chi đi sứ Trung Hoa
Lúc rảnh dạo chơi gặp Trạng Cờ
Ngài muốn thử tài, so cao thấp
Chủ nhà: ông lão tóc bạc phơ.


Biết tiếng Trạng nguyên của Lưỡng Quốc
Chủ nhà dâng chén Thiết Quan âm
Trà thơm nức tiếng dành vua chúa
Trạng nguyên khiêm tốn mời chủ nhân.

Ông lão đem ra bộ cờ sừng
Trạng nguyên đầu lắc: chẳng đáng dùng
Bộ cờ ngà quý sao không thấy?
Bộ đó tiếp vua, các đại thần.

Nếu đem cờ quý để hầu ngài
Rủi ngài lỡ nước tính sao đây?
Thì tôi xin nộp: sắc phong trạng
Thắng thì xin chữ Trạng cờ này.

Ba ngày ròng rã chẳng thắng, thua
Trạng nguyên lưỡng quốc núng thế cờ
Đêm nằm suy nghĩ đấm quân tốt
Hôm sau thực hiện, chủ ngẩn ngơ

Tôi chịu thua ngài, kính quan trạng
Hai chữ Trạng cờ, chuyển ngài đây
Mạc Đĩnh Chi đưa tay ngăn lão
Cuộc cờ đôi lúc có rủi may.

Tháng 8/2011
Vũ Ngọc Hùng
PTSKHKT
NQ: Nhơn Hạnh - An Nhơn - Bình Định
Hội viên CLB Thơ Việt Nam, Thơ Hà Nội
ĐC: Q38P2 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
vungochung.nghesi.vn
ĐT: 043.6620439

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét