Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Truyền thuyết về chữ Phúc

Truyện cổ đời Minh

Chữ Phúc

Đêm trừ tịch, Hoàng đế Chu Nguyên Chương
Người đầu sáng lập ra triều Minh
Tạm cất long bào ra dạo phố
Cùng vài cận vệ xem dân tình.

Đọc bia Văn Miếu

Ảnh internet

Rùa đội tám hai bia Tiến sĩ
Văn Miếu nghìn năm cố đô ta
Đông Các Thân Nhân Trung có viết
Hiền tài là nguyên khí quốc gia.

Vài nét về nhà thơ Vũ Ngọc Hùng

Nhà thơ Vũ Ngọc Hùng


1.Tiểu sử:
- Nhà thơ Vũ Ngọc Hùng
- Sinh ngày: 22/02/1932
- Quê quán: Nhơn Hạnh, An Nhơn, Bình Định
- Chỗ ở hiện tại: Q38,P2, Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
- SĐT: 043 6620 439
- Email: vungochung@nghesi.vn