Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ


Bùi Chu, Nghệ An, 1830

Các nước phương Tây tiến vũ bão
Còn vua Minh Mạng đóng biên cương
Ỳ ạch trâu cày trên đồng ruộng
Có người tài trí đã chỉ đường

Nguyễn Trường Tộ chính gốc Bùi Chu
Ông sang Pháp học đi chu du
Đại học Xóc-bon ông tu nghiệp
Học nhiều kỹ thuật xoá mây mù.


Viết bản điều trần dâng Tự Đức
Đèn cháy không dầu, nước phun cao
Vua quan triều nội chẳng tin tưởng
Đèn thắp không dầu, sáng làm sao.

Điều trần đã thảo sáu mươi bản
Dâng lên vua chúa ở triều đình
Mong mỏi An Nam trong đổi mới
Tiếng cười chế nhạ: chuyện linh tinh.

Một nhà trí thức trước thời đại
Chẳng làm thức tỉnh được vua quan
Ông dựng công trình cho dòng thánh
Phaolô đồ sộ nước mở mang

Điều trần khoa học để cách tân
Chẳng được tin dùng ở nước Nam
Nước ta chậm tiến bao thế kỷ
Tên ông truyền tụng trong sử vàng.

Tháng 10/2011
Vũ Ngọc Hùng
PTSKHKT
NQ: Nhơn Hạnh - An Nhơn - Bình Định
Hội viên CLB Thơ Việt Nam, Thơ Hà Nội
ĐC: Q38P2 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
vungochung.nghesi.vn
ĐT: 043.6620439

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét