Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Hồng môn đại yến Pháp (22/9/1945)

Chuyện của giáo sư Trần Văn Giàu 
Bọn Pháp học Tàu kế Phạm Tăng
Hồng môn đại yến bắt Lưu Bang
Chúng mang thiếp đến mời lãnh tụ
Ông Giàu ông Thạch nhậu sâm banh.
Trần Văn Giàu hỏi Phạm Ngọc Thạch
Chúng mời tiệc rượu nhậu ở đâu?
Tại ngay trụ sở phái đoàn Pháp
Thì ta cứ đến, sợ gì nhau!
Trần Văn Giàu* gọi to cảnh vệ
Chuẩn bị vũ trang bảo vệ đoàn
Thông tin lực lượng toàn thành phố
Chuẩn bị, đề phòng chống mưu gian.
Ngăn ngừa gián điệp nên công khai
Hai ta đi dự tiệc rượu này
Một mặt âm thầm chuyển địa điểm
Bọn Pháp tấn công trong nay, mai.
Ông Thạch cười vui: Ta thất hứa
Hẹn mà không đến chúng chê cười
Thì có sao đâu, hở bạn Thạch
Binh thư lừa đảo, chuyện ở đời!
Điện sang xin lỗi vì việc bận
Có việc rất cần tôi đi xa
Quả nhiên Đại yến Pháp thất bại
Nổ súng toàn thành tấn công ta.
Mở đầu kháng chiến toàn Nam Bộ
Viết nên trang sử: anh hùng ca.Tháng 9/2011
Vũ Ngọc Hùng PTSKHKT
NQ: Nhơn Hạnh - An Nhơn - Bình Định
Hội viên CLB Thơ Việt Nam, Thơ Hà Nội
ĐC: Q38P2 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 
vungochung.nghesi.vn
ĐT: 043.6620439* Bí thư xứ uỷ, Chủ tịch UBND Nam Bộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét