Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Người nổi trên nước

Hứa Hoàng Cương, Hứa Văn Bạch, Hứa Tây Hạ
Đầm Dơi - Cà Mau

Nổi trên mặt nước có nhiều người
Ông Hứa Hoàng Cương ở Đầm Dơi
Hứa Văn Bạch cùng Hứa Tây Hạ
Xuống nước, nổi người chẳng cần bơi.

Sát bờ sông Hậu có nghìn người
Xem con người cá, chẳng cần bơi
Chơi đàn vọng cổ, nghêu ngao hát
“Dòng sông quê em” giữa nắng trời.

Ông Hứa Hoàng Cương kể chuyện lại
Tôi đang tắm rửa ngoài bến sông
Ca nô cao tốc tạo thành sóng
Kéo ngược tôi ra đến giữa dòng.

Thấy mình vẫn nổi, tôi không tin
Tôi về nói chuyện cùng các em
Cậu Bạch và cháu Hứa Tây Hạ
Cùng ra sông rộng để thử xem

Họ nổi hàng giờ trên mặt nước
Đờn ca vang vọng khắp bến sông
Kỷ lục guiness ghi vào sách
Đoàn đi biểu diễn khắp ngoài, trong.

Tháng 9/2011
Vũ Ngọc Hùng
PTSKHKT
NQ: Nhơn Hạnh - An Nhơn - Bình Định
Hội viên CLB Thơ Việt Nam, Thơ Hà Nội
ĐC: Q38P2 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội
vungochung.nghesi.vn
ĐT: 043.6620439

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét