Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Truyền thuyết về chữ Phúc

Truyện cổ đời Minh

Chữ Phúc

Đêm trừ tịch, Hoàng đế Chu Nguyên Chương
Người đầu sáng lập ra triều Minh
Tạm cất long bào ra dạo phố
Cùng vài cận vệ xem dân tình.


Dân chúng treo đèn lại kết hoa
Đỏ, vàng sáng rực những ngôi nhà
Về cung, ông thấy lòng bứt rứt
Sao họ không ca ngợi đức ta?

Thái giám theo hầu hiến kế rằng
Màu đỏ là nghĩa của từ Chu
Trên giấy lại viết thêm chữ phúc
Là cầu Hoàng thượng sống muôn thu.

Nguyên Chương ngẫm nghĩ rồi y tấu
Truyền rao dân chúng khắp kinh thành
Cắt dán chữ Phúc trên giấy đỏ
Thị về Hoàng cung truyền tin nhanh.

Hôm sau Nguyên Chương đi thị sát
Nhà nào không dán là chém đầu
Máu thắm nhuộm trên nền gạch đỏ
Cái chết gieo rắc bởi từ đâu?

Có những nhà treo chữ Phúc ngược
Lính hỏi Nguyên Chương: chém hay không
Nguyên Chương bảo: chém đi tất cả
Có vị cận thần đến cản ngăn.

Chữ Phúc treo ngược là Phúc đảo
Chữ đảo đồng âm với chữ đáo
Phúc đáo tức là Phúc tới
Phúc cầu bệ hạ muôn đời sau.

Nguyên Chương ngẫm nghĩ rồi khen hay
Thưởng nhiều vàng bạc cho nhà này
Chữ Phúc không treo và lộn ngược
Người được vàng ròng, kẻ đầu bay.

                             Hà Nội, tháng 9/2007

(Ảnh minh họa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét