Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

Tết cơm muối Huế

Ảnh internet


Người Nga có tục đãi bạn quý
Bánh mì chấm muối tỏ lòng mình
Dân Huế mừng xuân: cơm chấm muối
Phong tục bao đời, rất thịnh hình.

Người đủ tài hoa mới thực hiện
Bữa cơm chấm muối ở Cố Đô
Phải dùng gạo tẻ loại hảo hạng
Gạo de An Cựu, gạo thơm tho.

Trái ngang lỡ chuyến

Chuyện nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
Ảnh internet

Hứa hôn cô chị, chàng hờ hững
Cô em chẳng hứa lại thầm yêu
Nhạc gia tức giận chàng nhạc sĩ
Trả lại trầu cau cuối nắng chiều.