Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Tiếng trống Tây Sơn


Bùng bùng, bùng bùng
Trống trận rền vang ở đâu đây
Tây Sơn Tam Kiệt trên đất này
Cờ đào, áo vải, quân khởi nghĩa
Đuổi Nguyễn đàng trong, diệt Trịnh ngoài.


Bùng bùng, bùng bùng
Rầm rập quân đi như thác lũ
Theo bành voi chiến vua Quang Trung
Võng thay nhau nghỉ, ngày đêm bước
Qua đỉnh đèo Ngang, đến Thăng Long.

Tam Điệp ngày nào tạm dừng chân
Mài gươm, sửa giáo chờ xuất quân
Nguyễn Huệ áo bào vương cát bụi
Nói trước toàn quân, một lời rằng.

Ngày mồng năm Tết, đất Thăng Long
Ta vui Tết muộn trên thành Rồng
Đánh cho Sĩ Nghị tan xác pháo
Giờ tạm mừng xuân, chén rượu nồng.

Bánh tét tiễn đưa từ Bình Định
Xôi lạc thơm mùi đất Nghệ An
Cơm nắm, muối vừng, hương quê đượm
Lòng dân gửi gắm suốt dặm đàng.

Bùng bùng, bùng bùng
Trống trận rền vang: lệnh tấn công
Năm cánh quân ta vào Thăng Long
Năm ông Đô Đốc trên ngựa chiến
Dẫn đầu nghĩa sĩ, phất cờ hồng.

Hạ Hồi, Ngọc Hồi đuổi quân Thanh
Máu rơi, trại giặc cháy tan tành
Đống Đa bại tướng Sầm Nghi Đống
Treo cổ lên cây, chết ô danh.

Tôn Sĩ Nghị chui rúc ống đồng
Theo sau các tướng rời Thăng Long
Nhị Hà chen chúc tìm cõi chết
Chạy qua biên giới, chửa hoàn hồn.

Bùng bùng, bùng bùng
Đại thắng quân Thanh đất Thăng Long
Quân dân vui vẻ đón mừng Xuân
Nguyễn Huệ áo bào loang máu giặc
Viết nên trang sử giống Tiên Rồng !
                           
                                  Hà Nội, tháng 01 năm 2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét