Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Thầy trò dặn nhau


                            Theo Cổ học tinh hoa
                       Thân tặng anh Nguyễn Ngọc Thừa


Thầy Thường Tung trong cơn hấp hối
Lão Tử đến thăm hỏi nhỏ rằng
Đội ơn thầy, ra công chỉ bảo
Thầy còn câu gì, dặn lại chăng?

- Xuống xe, lúc chạy qua cố hương?
Ý dặn đừng quyên chốn quê hương
- Qua chỗ cây cao nên dừng bước?
Kính trọng người già tuổi cao niên.

Thường Tung há miệng hỏi Lão Tử
Răng, lưỡi của ta còn gì đây?
Răng cứng hiện giờ chẳng còn nữa
Lưỡi mềm tồn tại suốt đời này!

Mềm dẻo trường tồn trong xã hội
Cứng thời gặp lúc tan nát ngay
                                  
                                    Hà Nội, tháng 10 năm 2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét