Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Đọc bia Văn Miếu

Ảnh internet

Rùa đội tám hai bia Tiến sĩ
Văn Miếu nghìn năm cố đô ta
Đông Các Thân Nhân Trung có viết
Hiền tài là nguyên khí quốc gia.


Thịnh, suy phụ thuộc vào nguyên khí
Thịnh thì đất nước sẽ mạnh giàu
Cháu con vinh hiển nên nghiệp lớn
Suy thì nước yếu, nặng khổ đau.

Tiền nhân coi trọng người thực học
Chẳng vì bằng cấp ra làm quan
Cầu lộc, cầu tài, cầu no ấm
Là phường giá áo, kẻ tiểu nhân.

Bia tiến sĩ ghi người ích nước
Đem học tài cống hiến nhân dân
Những công trình gì ông để lại?
Lợi ích đời, vĩnh cửu với thời gian.

                 Hà Nội, tháng 11/2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét